Skriva noveller med nyanlända

Att skriva berättande texter med nyanlända kan vara en utmaning. Dels för att många elever kommer från länder där man i skolan framförallt fokuserar på ämnestexter och sakprosa. Dels för att man behöver ett rikt ordförråd och förmåga att variera sitt språk för att texten inte ska bli en återberättande text.

När våra nyanlända elever skulle skriva noveller började vi med att repetera adjektiv: vad adjektivens syfte är, vad skillnaden är mellan en text med få adjektiv och en med många, hur man böjer dem och vilken plats de har i en mening. Sedan gick vi vidare med att läsa början på en rad olika noveller. Tillsammans diskuterade eleverna: Vilken stämning är det i inledningen? Vilka ord är det som gör att vi känner så? Vilka adjektiv finns i inledningarna? Vad tror ni händer sedan och varför tror ni det?

Efter det gick vi vidare med att läsa en hel novell. Jag valde att börja med August Strindbergs klassiska novell “Ett halvt ark papper”. Novellen är en utmaning eftersom den utspelar sig för drygt 100 år sedan och språket är gammaldags. Men den finns översatt till och inläst på väldigt många språk på www.etthalvtarkpapper.se. Eleverna fick läsa och lyssna på novellen på sitt starkaste språk. Sedan sammanfattade vi tillsammans det viktigaste som händer i novellen och läste den svenska versionen gemensamt. Eleverna var då så väl förberedda att de kunde förstå den svenska texten trots att språket var gammaldags.

I “Ett halvt ark papper” lämnas mycket osagt och läsaren måste själv lägga ihop ledtrådar för att förstå vad det är som har hänt. Vi har tidigare tränat på läsförståelsestrategier och använde nu “detektiven” och “reportern” för att kunna svara på frågan “vad är det som har hänt mannen med sorgflor på hatten?”.

Efter den gemensamma läsningen tittade vi på en filmatisering av novellen i modern stil som finns på Youtube (https://youtu.be/m6cUX_aobqE).

För att bearbeta novellen ytterligare och skapa en övergång till att börja skriva själva så började vi med att skriva gemensamt – en modern version av “Ett halvt ark papper”.

 

 

Pages:123456789»