Vårt drömsamhälle

Under vårterminen har förskoleklass (rävar) och 1B samarbetat. Vi har arbetat med projektet ”Vårt drömsamhälle”. Vi har besökt huddinge centrum, som är elevernas riktiga samhälle. De har fått diskuterat i grupp, vad ett samhälle är och vad önskar vi i ett samhälle? Eleverna har själva fått skapa sina samhällen och yrken som behövs i ett samhälle.

Skatarnas språkgrupp har gjort dikter i form av femradingar. Föst letande eleverna upp var sin bild som de gillade. På första raden ska man skriva ETT ord som säger vad bildern är. På andra raden TVÅ ord som beskriver hur bilden ser ut. På tredje raden TRE ord som beskriver vad som händer på bilden/vad den/det gör. På fjärde raden FYRA ord som beskriver en känsla. Och slutligen på fämte raden – samma som på första.

Efteråt lästes dikterna upp med inlevelse.

Tema-arbete Rymden

Vi har arbetat med Rymden. I tema-arbetet ingick bland annat skapande, experiment samt faktasökande. Eleverna fick i uppgift att skapa vårt solsystem och som en samarbetsövning fick de gruppvis skapa en planet samt att söka och skriva fakta om planeten. Som ett avslut på projektet satte barnen ihop en faktafilm om den planet de fördjupat sin kunskap i. Detta är resultatet.

Pages:1234567»