I matematiken har vi jobbat med mönster. Eleverna fick, två och två, göra var sin mandala där man utgår ifrån en cirkels mitt. Materialet till mandalan fick eleverna fritt plocka ihop i klassrummet.

Vi har under en vecka arbetet med fakta- böcker. Vi fokuserade på de djur som finns på Dungen. Räven, haren och ekorren. Eleverna fick i smågrupper läsa fakta, fundera ut vilken fakta som var mest intressant/ roligast för dem, skriva ner och hitta bilder till texten. Vi arbetade i appen strip-design.

I förskoleklass arbetet vi med språklig medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen. I en av språkgrupperna har vi arbetet med rimord i appen strip-design.

Pages:«1234567...14»