Stannfåglar

Vi har inspirerat barnen genom olika faktatexter, foton, faktafilmer samt muntligt berättande.

I matematiken har vi jobbat med mönster. Eleverna fick, två och två, göra var sin mandala där man utgår ifrån en cirkels mitt. Materialet till mandalan fick eleverna fritt plocka ihop i klassrummet.

Pages:«1234567...16»